• Trang chủ
  • Liên lạc với chúng tôi
  • Hỏi trực tuyến

Hỏi trực tuyến

Cảm ơn các quý vị đã quan tâm tới Welstory Việt Nam. Mời quý vị ghi nội dung cần tư vấn theo các hạng mục ở dưới.

Đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân[cần sự đồng ý]
  1. 1. Những hạng mục và cách thu thập thông tin cá nhân sẽ được công ty tiến hành như sau.
    Phân loại Hạng mục bắt buộc Mục đích thu thập và sử dụng
    Hỏi trực tuyến Hạng mục hỏi đáp, Tên, Số điện thoạ, Email, Địa chỉ, Đề mục tư vấn, Nội dung tư vấn Nhằm tư vấn trực tuyến các nội dung khác ngoài nội dung cung cấp suất ăn công nghiệp, cung cấp nguyên liệu thực phẩm
  2. 2. Thời gian xử lý và lưu thông tin cá nhân

    - Thông tin cá nhân liên quan đến tư vấn trực tuyến: Lưu trữ riêng sau khi kết thúc tư vấn và hủy bỏ sau 3 năm lưu trữ hồ sơ tranh chấp theo pháp luật liên quan

* Quý khách có quyền từ chối việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình, trong trường hợp từ chối quý khách không thể nhận được tư vấn trực tuyến.

약관동의
내용작성
Mục hỏi đáp*
*
*
*
*
*
*
Liên hệ tư vấn với Welstory Việt Nam
Địa chỉ liên lạc Bắc Ninh Thành phố Hồ Chí Minh
Người phụ trách Hàn Quốc +84-329-394-030
+84 -356-877-011
+84-333-589-002
Người phụ trách Việt Nam +84–395-352–886
+84-947-633-465
+84-961-202-524

상단으로