Miền Trung

Welstory Việt Nam cũng sẽ sớm đến với các khách hàng khu vực miền Trung.Với nền tảng năng lực vận hành tiên tiến, chúng tôi đang nỗ lực mang lại dịch vụ ăn uống được chuyên biệt hóa theo từng vùng miền. Chúng tôi sẽ không ngừng nghiên cứu phong cách ẩm thực miền Trung để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm làm hài lòng khách hàng.

상단으로