Miền Nam

Tháng 12 năm 2015, chúng tôi đã khai trương nhà ăn số 1 của công ty điện tử Samsung, đồng thời mở rộng cơ sở tại khu vực phía Nam. Chúng tôi đã thành lập bếp ăn và phát triển thực đơn phù hợp với đặc trưng văn hóa ẩm thưc của miền Nam đồng thời thúc đẩy văn hóa suất ăn công nghiệp tăng thêm một bậc.

Nhà ăn SEHC 1
 • Công ty Hàn Quốc
 • Địa điểm : Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quy mô : 6 nghìn suất ăn/ngày
 • Đặc điểm : Là nhà ăn đầu tiên ở khu vực miền Nam Việt Nam, chúng tôi đã tham gia vào ngay từ giai đoạn thiết kế đồng thời áp dụng kinh nghiệm chuyên môn từ công ty mẹ Samsung Welstory Hàn Quốc.
Nhà ăn SEHC 2
 • Công ty Hàn Quốc
 • Địa điểm : Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quy mô : 6 nghìn suất ăn/ngày
 • Đặc điểm : Là nhà ăn thứ 2 ở Việt Nam, được khai trương ngày 16/2, là nhà ăn hiện đại sử dụng thực đơn theo phong cách miền Nam của Welstory Việt Nam.
CHEMTROVINA CO., INC.
 • Công ty Hàn Quốc
 • Địa điểm: Đồng Nai
 • Quy mô : 1nghìn suất ăn / ngày
 • Đặc điểm: là nhà ăn có sự đặc trưng riêng về sử dụng & quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm ngặt như: quy trình rửa tay, khử trùng nhà ăn
Hyosung Corporation (Tire Cord)
 • Công ty Hàn Quốc
 • Địa điểm : Đồng Nai
 • Quy mô : 2nghìn suất ăn / ngày
 • Đặc điểm : là nhà ăn nhận được phản ánh có tỷ lệ khách hàng nam sử dụng dịch vụ cao nên nhà ăn đã và đang dần đáp ứng, cải thiện thêm giá trị suất ăn giàu protein như tăng thịt, cá, trứng, sữa… v.v…

Khách hàng chính

상단으로