• Trang chủ
 • Tại sao là chúng tôi
 • Thực phẩm tươi ngon

Thực phẩm tươi ngon

Cung cấp nguyên liệu thực phẩm tươi ngon và an toàn

Ngay tại Việt Nam, chúng tôi cũng áp dụng tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng rất kỹ lưỡng (Quality Assurance) của Samsung Welstory Hàn Quốc
Chúng tôi cung cấp nguồn nguyên liệu tươi ngon và an toàn mỗi ngày thông qua việc hợp tác với nhiều công ty cung cấp nguyên liệu thực phẩm hàng đầu của Việt Nam đáp ứng được những tiêu chuẩn này.

Khi lựa chọn công ty cung cấp nguyên liệu thực phẩm, chúng tôi đều có những đánh giá nghiêm ngặt về việc tuân thủ pháp luật cũng như tuân thủ tiêu chuẩn quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm của các công ty này, Theo đó, Welstory Việt Nam chỉ lựa chọn hợp tác với những công ty đáp ứng được các tiêu chuẩn đánh giá cụ thể của chúng tôi.

Hạng mục kiểm tra để lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu thực phẩm
 • Có tuân thủ các quy định của pháp luật hay không?
 • Có xây dựng hệ thống kinh doanh chất lượng hay không?
 • Cơ sở sản xuất và quản lý môi trường
 • Quy trình quản lý sản phẩm
 • Quản lý quá trình chế biến sản phẩm
 • Đánh giá một cách tổng quát như đánh giá mức độ vệ sinh trong quá trình chế biến của người lao động

Không dừng lại ở việc chỉ đánh giá bước đầu tiên, chúng tôi còn có các đợt kiểm tra định kỳ theo quý đối với các nhà cung cấp nguyên vật liệu, qua đó không ngừng quản lý việc đánh giá và yêu cầu cải thiện những hạng mục chưa đạt.

Hệ thống vận chuyển luôn đảm bảo tính tươi ngon của thực phẩm

Trong suốt quá trình từ khi nguyên liệu được xuất kho, vận chuyển và nhập kho tại nhà ăn, nhiệt độ luôn được quản lý chặt chẽ.
Với việc duy trì nhiệt độ thích hợp trong suốt quá trình vận chuyển, độ tươi ngon và an toàn của nguyên liệu được đảm bảo ở mức cao nhất.

Viện nghiên cứu thực phẩm Samsung Welstory

Viện nghiên cứu thực phẩm Samsung Welstory là cơ quan nghiên cứu chuyên môn về thực phẩm tốt nhất thông qua việc được nhận các chứng nhận từ cơ quan nhà nước như Sở an toàn dược phẩm thực phẩm Hàn Quốc, Viện quản lý chất lượng nông sản. Welstory Việt Nam cũng đang nỗ lực thành lập viện nghiên cứu thực phẩm sử dụng năng lực phát triển nghiên cứu của Samsung Welstory, đồng thời quản lý an toàn vệ sinh nghiêm ngặt tại các nhà ăn và nghiên cứu ẩm thực.

 • Biên bản bổ nhiệm là cơ quan kiểm tra các cuộc thi về thí nghiệm thực vật
 • Biên bản bổ nhiệm là cơ quan chứng nhận quản lý nông sản xuất sắc.
 • Giấy chứng nhận là Viện nghiên cứu xây dựng doanh nghiệp

Bên cạnh đó Viện nghiên cứu thực phẩm Samsung Welstory cũng đang hợp tác với cơ quan địa phương của 8 nước gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Mỹ, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Chile để quản lý chất lượng nguyên liệu thực phẩm nhập khẩu từ các nước này.

상단으로