• Trang chủ
  • Liên lạc với chúng tôi
  • Các địa điểm làm việc chính

Các địa điểm làm việc chính

Welstory Việt Nam sẽ mở rộng dịch vụ ăn uống lành mạnh tới toàn lãnh thổ Việt Nam, đồng thời sẽ đi tiên phong trong việc phát triển ngành công nghiệp ẩm thực và thay đổi thói quen ăn uống của người Việt.

Shanghai Ever Hongjun Business Management Service Co.,Ltd.

Địa chỉ
4th FI,Chengkai Intemational Building, No.355
Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai

Số điện thoại.
86-512 67557782

Shanghai Welstory Food Co.,Ltd.

Địa chỉ
20F,Huijin Building, No.123, Suzhou Road East, Suzhou
Industrial Park,Suzhou

Số điện thoại.
86-512 67557782

상단으로