• Trang chủ
  • Liên lạc với chúng tôi
  • Các địa điểm làm việc chính

Các địa điểm làm việc chính

Welstory Việt Nam sẽ mở rộng dịch vụ ăn uống lành mạnh tới toàn lãnh thổ Việt Nam, đồng thời sẽ đi tiên phong trong việc phát triển ngành công nghiệp ẩm thực và thay đổi thói quen ăn uống của người Việt.

SAMSUNG WELSTORY

Bundang-gu, Seongnam, Gyeonggi-do Gumi 8 (Gumi-dong, M Tower)

Số điện thoại.
82-1544-8272
E-mail.
welstorycs@samsung.com

상단으로